Bardot

Establishments

Reforma interior del local per a obertura de nou restaurant. GBM ha realitzat el Projecte d’estructures així com el seguiment de l’execució dels reforços estructurals i estintolaments. També s’ha encarregat de dur a terme la Coordinació de Seguretat.

 

      • Promotor: Bar Dot Barcelona
      • Col·laboració  tècnica: GBM
      • Emplaçament: Eixample – Barcelona

 

 

 

Share Tweet Pin it