Disfrutar Barcelona

Establishments

Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de reforma interior d’un local per a l’obertura d’un nou restaurant. GBM ha format part de la Direcció Facultativa en el paper de Coordinador de Seguretat i Salut, juntament el El Equipo Creativo.

 

      • Promotor: Disfrutar Barcelona
      • Col·laboració  tècnica: GBM
      • Emplaçament: Eixample – Barcelona

 

(Imatges de (C) Francesc Guillaumet)

 

Share Tweet Pin it