EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Architecture

GBM ha portat a terme la Direcció d’execució, la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les obres de reforma i ampliació del Col·legi Europa, situat al carrer Pla del Vinyet, de Sant Cugat del Vallès.

El projecte ha estat redactat per l’estudi d’arquitectura Alonso Balaguer i Arquitectes Associats, i ha consistit en la ampliació mitjançant l’annexió d’una planta complerta sobre l’edificació actual en un dels mòduls dels edificis que formen el col·legi.

La nova construcció ha estat executada per l’empresa Mothership sota la marca de “La Casa por El Tejado” , mitjançant sistemes prefabricats executats a fàbrica i transportats en camions fins a la zona d’obra. Aquest sistema permet un estalvi de temps durant l’execució de les obres, reduint també els impactes acústics, visuals i de residus en comparació als sistemes tradicionals.

La nova planta estarà destinada a ús per a residencia d’estudiants,  disposant de 26 habitacions amb bany incorporat juntament amb espais reservats per a sala d’ús comú, sales d’estudi, reunions i zona d’emmagatzematge.

Share Tweet Pin it