Reforma Interior d’Habitatge al Carrer Pas de l’Ensenyança

Housing

Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar situat al Carrer Pas de l’Ensenyança. L’actuació va consistir en la reforma interior de l’habitatge modificant la distribució, per tal de crear nou espais.

Les actuacions que s’han portat a terme han estat la substitució del paviment, la realització de noves instal·lacions, a més de la noves divisions interiors. Degut a l’antiguitat de la finca, les bigues han hagut de ser reforçades, a base de resines i reforços metàl·lics.

En aquest projecte han intervingut:

Promotor: CERISE, SRL

Direcció d’execució d’obra: GBM Grup

Coordinació de Seguretat i Salut: GBM Grup

Emplaçament: Barcelona

 

Share Tweet Pin it