REFORMA INTERIOR D’HABITATGE AMB MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ, AL CARRER GRASSOT, BARCELONA

Architecture

GBM ha portat a terme la Redacció del Projecte d’obra, la Direcció d’execució, la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les obres així com tota la  Gestió (Project management) d’un habitatge de 60 m2, situat al carrer d’en Grassot de Barcelona.

Les obres han estat executades per l’empresa Climatica Clima i Confort, S.L., i han consistit en la Reforma interior de l’habitatge, sense afectar a l’estructura de l’edifici. S’ha intervingut en la distribució dels espais interiors, dotant la vivenda d’espais més amplis, substituint l’entramat de distribució interior  inicial .

L’ Obra es va començar a primers  de Desembre del 2017 i s’ha finalitzat a primers de Març del 2018.

Share Tweet Pin it