REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A CARRER COLOM, SABADELL

Architecture

GBM ha portat a terme la Gestió (Project management), la Direcció d’execució, la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les obres d’ un habitatge  unifamiliar entre mitgeres al Carrer Colom de Sabadell, segons projecte del despatx d’arquitectura “Arquitectura i Espais”

Les obres del immoble (PB + 2), situat al casc antic de Sabadell, ha consistit en la Reforma amb modificació de la  distribució interior,  restauració de la façana principal i façana posterior amb unificació d’obertures i dotant a l’habitatge d’un grau elevat de  lluminositat  a través de les noves obertures a l’exterior i  la creació d’un pati interior, així com l’afegiment d’una lluerna a la coberta entre altres.

Obra s’ha finalitzat el febrer de 2018.

Share Tweet Pin it