REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, A SANT CUGAT DEL VALLÉS

Architecture

GBM està realitzant la Gestió Integral del Projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Cugat del Vallés. (Project Management)

Així mateix, GBM s’ha encarregat de la Redacció del Projecte, i està duent a terme la Direcció d’Execució de l’obra.

Les obres han estat adjudicades a l’empresa Climatica Clima i Confort, S.L., i consistiran en la reforma interior de l’habitatge, afectant puntualment a l’estructura i la façana. S’intervindrà  en l’enderroc de tancaments, escales i forjats necessaris, s’actuarà en nous envans i revestiments i una nova escala. També s’intervindrà en el rebaix de la cota del pati, en l’execució de banys i cuina i en la construcció d’una piscina exterior.

Les obres s’han iniciat a primers d’abril, s’ha dut a terme el procés d’enderroc i d’excavació i es troba en estat de construcció de tancaments i revestiments interiors.

Share Tweet Pin it