INICI D’OBRES: EDIFICI VIA AUGUSTA 39. HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT.

S’han iniciat les obres de construcció de l’edifici d’habitatges, locals i aparcament: Via Augusta 39.

GBM ha estat contractada per realitzar els treballs de Direcció d’Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

El projecte, redactat conjuntament pel despatx d’arquitectura Alonso Balaguer Arquitectes i Associats i JASANTOS Arquitectos, consisteix en un edifici plurifamiliar de 17 habitatges, 2 locals, 17 trasters i 52 places d’aparcament. Aquest tindrà un total de 5938 m2, que es dividiran en 5 plantes soterrani, quatre de les quals estaran destinades a aparcament i una a trasters i zones comuns i de instal·lacions, i 6 plantes sobre rasant, de la qual s’organitzarà en: Planta Baixa i Planta Entresol, amb dos locals amb façana a Via Augusta i 3 habitatges tipus dúplex de aprox. 100 m2 amb dues habitacions; Planta Primera i Planta Segona, idèntiques, amb dos habitatges de 130 m2 (de 3 habitacions) i dos habitatges de 90 m2 (de 2 habitacions) per planta; Planta Tercera, amb dos habitatges de 130 m2 i 3 habitacions, i una zona de piscina comunitaria; Planta Quarta i Quinta, amb els mateixos habitatges de 130 m2; i Planta Sisena, amb una zona de coberta comunitària.

Les obres han estat adjudicades a Constructora del Cardoner, S.A., i es van iniciar el passat 8 de febrer de 2019. A data d’avui, els treballs es troben en procés d’enderroc de la cimentació preexistent.

Share Tweet Pin it