REFORMA INTERIOR D’HABITATGE A BARCELONA

Architecture

GBM va ser contractat per realitzar un projecte de reforma de l’interior d’un habitatge a Barcelona, juntament amb la Interiorista Silvia Betlinski, que va encarregar-se de la decoració i dels acabats de la reforma.

L’objectiu de la reforma era eliminar la part central de la vivenda on s’hi trobava una cuina i un petit bany, i aconseguir dos banys i una cuina adjunta al menjador.  La distribució general de la vivenda es va mantindre, ja que es va quedar en 3 dormitoris ubicats on estaven inicialment.

ECIS va ser la empresa constructora encarregada de executar les obres que van finalitzar el passat Novembre de 2020.

Share Tweet Pin it