1. 1ARQUITECTURA. ENGINYERIA

  Arquitectura. Enginyeria

  GBM_DIRECCIONS_TECNIQUESArquitectura

  Projectes Obra Nova | Rehabilitació | Expedients sol.licitud de Llicències
  Obres Majors | Obres menors | Segregacions | Agregacions
  Canvis d’us de locals a vivenda | Inspecció Tècnica d’edificis –ITE-

  ARQUITECTURA D’INTERIORS | Decoració | Interiorisme | ARQUITECTURA LANDSCAPE |Urbanisme | WELLNES& SPORTS

   

  Enginyeria

  Llicències Activitats | Mediambientals | Habitatges d’us turístic | Llicències edificis Apartaments | Certifcats Eficiència Energètica

   

 2. 2MANAGEMENT

  Management

  Project management | gestió de projectes Construction management | Coordinació empreses contratistes
  Project monitoring | Gestió i control extern de projectes
  Cost management | Cost surveyor | Control de costos
  Design management | Getió equips de disseny
  Facility Management | Gestió de manteniment edificis
  Due dilligence | Auditoria de projectes i negocis relacionats

  NOU ESQUEMA

 3. 3CONSULTORIA

  Consultoria

  03. ASSESSORIA_vConsultoría tècnica d’edificació i urbanisme
  Assessorament en la compra de vivendes
  Assessorament compra edificis
  Estudis de mercat
  Estudis de rendibilitat i viabilitat tècnica i econòmica
  Informes urbanístics i situació urbanistica
  Business plan projectes
  Informes tècnics per evaluació de riscos
  Punts forts i punts dèbils de la inversió
  Check list projects
  Assessorament tècnic de qualsevol tipus

 4. 4HABITATGES APARTAMENTS TURISTICS

  Habitatges Apartaments Turístics

  04. HUT_vTramitació llicències turístiques

  Habitatges d’ús turístic
  Apartaments turístics
  Obtenció nº registre turisme generalitat

  Projecte reforma edificis d’habitatge ús turístic
  Projecte edificis apartaments turístics
  Assessorament a inversions en habitatges turístics
  Tràmits categorització dels apartaments
  Certificats eficiència energètica
  Projectes de millora i eficiencia
  Cèdules d’habitabilitat

 5. 5DIRECCIÓ D'OBRA

  Direcció d’obra

  05. PROJECTES I OBRES_vDireccions tècniques
  Direcció execució
  Seguretat i salut. Estudis de seguretat i salut
  Coordinacions obra en materia de seguretat
  Control de qualitat a les obres d’edificació
  Valoracions i amidaments d’obra


 • ARQUITECTURA. ENGINYERIA

  Arquitectura. Enginyeria

  GBM_DIRECCIONS_TECNIQUESArquitectura

  Projectes Obra Nova | Rehabilitació | Expedients sol.licitud de Llicències
  Obres Majors | Obres menors | Segregacions | Agregacions
  Canvis d’us de locals a vivenda | Inspecció Tècnica d’edificis –ITE-

  ARQUITECTURA D’INTERIORS | Decoració | Interiorisme | ARQUITECTURA LANDSCAPE |Urbanisme | WELLNES& SPORTS

   

  Enginyeria

  Llicències Activitats | Mediambientals | Habitatges d’us turístic | Llicències edificis Apartaments | Certifcats Eficiència Energètica

   

 • MANAGEMENT

  Management

  Project management | gestió de projectes Construction management | Coordinació empreses contratistes
  Project monitoring | Gestió i control extern de projectes
  Cost management | Cost surveyor | Control de costos
  Design management | Getió equips de disseny
  Facility Management | Gestió de manteniment edificis
  Due dilligence | Auditoria de projectes i negocis relacionats

  NOU ESQUEMA

 • CONSULTORIA

  Consultoria

  03. ASSESSORIA_vConsultoría tècnica d’edificació i urbanisme
  Assessorament en la compra de vivendes
  Assessorament compra edificis
  Estudis de mercat
  Estudis de rendibilitat i viabilitat tècnica i econòmica
  Informes urbanístics i situació urbanistica
  Business plan projectes
  Informes tècnics per evaluació de riscos
  Punts forts i punts dèbils de la inversió
  Check list projects
  Assessorament tècnic de qualsevol tipus

 • HABITATGES APARTAMENTS TURISTICS

  Habitatges Apartaments Turístics

  04. HUT_vTramitació llicències turístiques

  Habitatges d’ús turístic
  Apartaments turístics
  Obtenció nº registre turisme generalitat

  Projecte reforma edificis d’habitatge ús turístic
  Projecte edificis apartaments turístics
  Assessorament a inversions en habitatges turístics
  Tràmits categorització dels apartaments
  Certificats eficiència energètica
  Projectes de millora i eficiencia
  Cèdules d’habitabilitat

 • DIRECCIÓ D'OBRA

  Direcció d’obra

  05. PROJECTES I OBRES_vDireccions tècniques
  Direcció execució
  Seguretat i salut. Estudis de seguretat i salut
  Coordinacions obra en materia de seguretat
  Control de qualitat a les obres d’edificació
  Valoracions i amidaments d’obra

BOTTOM DE LA PAGINA de serveis